The Navigator Company и National Geographic стартират екологичен плик

март 29, 2019

The Navigator Company и списание National Geographic предприеха важна стъпка към опазването на околната среда чрез създаване на хартиен плик, който от април ще замени използването на около 150 000 пластмасови пликове годишно. За първи път в Португалия, списанието ще достига до своите абонати в по-екологична и екологосъобразна форма, изработена от хартията на The Navigator Company.

Хартията е естествен, възобновяем, рециклируем и напълно биоразградим ресурс, с атрибути, които трудно се намират в други материали като пластмасата. Чрез партньорството с National Geographic – водещо име в областта на популярната наука – The Navigator Company поема устойчив ангажимент за защита на планетата, и чрез новия хартиен формат, който замества традиционната пластмасова обвивка, привлича вниманието към важността на намаляването екологичния отпечатък и възприемане на нагласите, които гарантират бъдещето на околната среда.

През лятото на 2018 г. Националното географско общество стартира световната кампания “Планета или Пластмаса?”, насърчавайки всички местни партньори да намерят начини за намаляване на потреблението на пластмаса в операциите си. “В The Navigator Company  намерихме идеалния партньор, който да започне този преход в Португалия, предвид ангажимента на компанията към нашата мисия за устойчивост в управлението на горите”, каза Тереза Вера Магалгес, генерален директор на RBA Revistas, издател, отговорен за National Geographic в Португалия. “Ние осъзнаваме, че това е първата стъпка, но всички революции започват с първи жест”.

Произведена от технологично напреднала и отговорна индустрия, хартията е резултат от производствена верига, която зависи от засаждането на дървета, където екологичните стандарти са все по-взискателни и строги. Модерната хартиена индустрия не използва дървесина от естествени гори, така че суровината, която се обработва, е резултат от засаждане на дървета специално за тази цел: когато се използва хартия, това стимулира засаждането на дървета и допринася за устойчивостта на горите.

Процесът на производство на хартия отговаря на критериите за устойчивост, които ръководят тази екологична и отговорна индустрия в опазването на околната среда – независимо дали с активното и професионално управление на горите, използването на възобновяема енергия, рационалното използване на водата, управлението на отпадъците и страничните продукти или рециклирането на хартията и нейните производни. В момента хартията е един от ресурсите, чието използване може да бъде разширено. Днес хартията е най-рециклираният продукт в Европа, с процент на рециклиране от 72,5% през 2017 година.

Вашият коментар