Tetra Pak тества бариера на основата на влакна за опаковки за храни

юли 20, 2022

Според Tetra Pak алуминиевият слой, използван в момента в картонените опаковки за храни, играе критична роля за осигуряване на хранителната безопасност на съдържанието, но допринася за една трета от емисиите на парникови газове, свързани с основните материали, използвани от компанията. Алуминиевият слой също така означава, че картонените опаковки Tetra Pak се отхвърлят или не се приемат в потоците за рециклиране на хартия на някои места, като процентът на рециклиране за тези видове картонени опаковки според съобщенията е около 20%.

От Tetra Pak казват, че първоначално са извършили валидиране на търговска технология за заместване на алуминиевия слой на базата на полимер в Япония, започвайки в края на 2020 г.

15-месечният процес очевидно е помогнал на компанията да разбере последиците от на преминаването към бариера, базирана на полимер, както и да определи количествено дали решението предлага намаляване на въглеродния отпечатък и да потвърди адекватната защита на кислорода за зеленчуков сок. Компанията твърди, че базираната на полимер бариера е насочена към увеличаване на нивата на рециклиране в страни, където рециклиращите предпочитат опаковки без алуминий.

Сега Tetra Pak планира да включи наученото от това предишно изпитване, докато тества нова бариера, базирана на влакна, в тясно сътрудничество с някои от своите клиенти.

Компанията добавя, че нейните изследвания показват, че приблизително 40% от потребителите биха били по-мотивирани да сортират за рециклиране, ако опаковките са направени изцяло от картон и нямат пластмаса или алуминий. Въпреки това, от Tetra Pak все още не са казали, как базираната на влакна бариера ще повлияе на рециклируемостта на картонените ѝ кутии, така че в момента не е ясно дали това е рециклируемо решение.

Вашият коментар