Print4All 2019

април 16, 2019

Десет месеца след първото издание на Print4All, печатната общност се събра в края на март за конференцията Print4All 2019 в Fiera Milano, Италия.

Тази година фокусът беше върху Технология 4.0, която променя производствената индустрия и подготвя основите за разработването на нова „производствена парадигма“. При това, свързаните устройства, 3D принтерите, изкуственият интелект, новостите в машините, бизнес интелигентността, данните и анализите ще оптимизират всеки производствен етап, като премахнат неефективността и максимизират производството и изпълнението.

Двудневното събитие предостави на разработчиците на технологии, преработвателите, печатарите и собствениците на марки международна платформа, да получат актуална информация, да развият нови идеи и да оценят нови бизнес възможности.

Акцентите на конференцията

– От масово производство към масова персонализация: Потребителите се променят. Те все повече търсят опит, който да публикуват в социалните медии и искат да установят емоционални отношения дори с продуктите, които купуват. В този контекст, опаковката търси нови решения, за да стане по-интерактивна от всякога. В рамките на Четвъртата индустриална революция, която дълбоко променя индустриалните процеси и навиците на потребление чрез използване на възможностите, предлагани от 5G, Изкуствен интелект и Индустрия 4.0, изобретението на Гутенберг от 15-ти век, се превръща в двигател на иновациите. Смята се, че в света има над 900 стартиращи фирми, посветени на печата, които миналата година са спечелили около 1 млрд. долара. Персонализацията е една от основните насоки на днешните маркетингови стратегии за задоволяване на клиентите, тъй като тя може да направи дори серийните продукти уникални, често именно чрез използване на все по-еволюиращите печатни техники.

– Устойчивост и кръгова икономика: Все по-големият фокус на потребителите върху екологичните проблеми и строгите национални и европейски регламенти относно опаковъчните материали – включително хартия, пластмаса, стъкло и дърво – увеличават избора на кръговата икономика.

Технологиите, които могат да намалят размера и теглото на опаковките и използването на мастила на водна основа и екологични лепила от нишесте, увеличават процента на опаковъчните материали, които могат да бъдат рециклирани, в някои случаи, като хартия и вълнообразен картон, дори и над 80%. Осигуряването на все по-малко въздействие върху околната среда и гарантирането на безопасни продукти дори и в електронната търговия, силно повишиха нуждата от вторична опаковка (кутиите, които куриерите доставят до домовете ни от електронните магазини от всякакъв вид).

Каква е следващата стъпка? Това ще разкрие конференцията Print4All през 2020 година!

Вашият коментар