PRINT4ALL завърши с около 21 000 посетители

юни 17, 2022

246 компании и 20 922 посетители: това са числата, с които приключи второто издание на Print4All, през май във Fiera Milano, и което го затвърди като референтна точка в Европа за професионалисти в печата и преработването.

Профилът на гостуващите посетители е висок: 44% са собственици, изпълнителни директори и мениджъри – следователно вземащи решения с капацитет за разходи – докато 32% представляват технически лица, които са от основно значение за избора и оценката на технологиите, които да бъдат включени в техните компании.

Интересното е, че 42% са търсили иновации, свързани с решенията за печат, но не е липсвало внимание и към суровините, компонентите и оборудването в печатницата, основна цел на 24%.

Интересни са и данните, свързани с чуждестранните посетители, идващи от 66 държави, като доказателство за възобновяването на международната мобилност. Силно присъствие на европейски професионалисти (71%) и Северна Африка (12%), области, особено заинтересовани от закупуването на технологии, произведени в Италия в тези сектори. По-специално, десетте най-представени държави бяха Испания, Германия, Швейцария, Франция, Словения, Алжир, Румъния, Албания, Полша и Египет.

Print4All показа най-доброто от машините за преоработване, етикетиране и печат, резултат от постоянната научноизследователска и развойна работа на присъстващите компании и изразяващи пазар, който гледа с нарастващ интерес към моделите на кръговата икономика и Индустрия 4.0, но също и към сервизирането и дигитализацията, което прави възможно ускоряването на процесите и персонализирането дори при къси тиражи.

Секторът сега има оборот от 3,1 милиарда в Италия и продължава да се представя добре, дори ако дългосрочните ефекти от пандемията и световната политическа ситуация са вариант, който трябва да се следи. Увеличението на цените на суровините, материалите и енергията забавя веригата за доставки и следователно се отразява не толкова върху поръчките на машини – които остават добри – колкото върху сроковете за доставка. Тенденция, която според експертите може да бъде решена от следващата година.

Вашият коментар