Koenig & Bauer с подобрена рентабилност през 2022

февруари 27, 2023

Koenig & Bauer съобщи, че въз основа на своите предварителни и все още неодитирани данни, предварителната групова печалба преди данъци и лихви за 2022 г. е надхвърлила собствената им прогноза, както и пазарните очаквания.

Производителят каза, че въпреки предизвикателната среда, характеризираща се с ограничения във веригата за доставки и свързаното с това увеличение на разходите за материали и енергия, които не е било възможно да се прехвърлят изцяло на клиентите, печалбата преди данъци и лихви от 22 милион евро надвишава прогнозата на компанията за 15-20 млн. евро. Това е било допълнително стимулирано от ускореното внедряване на програмата за подобряване на ефективността P24x, казаха от компанията.

При 1,186 милиарда евро, приходите на групата достигнаха горната граница на прогнозния диапазон от 1,16 милиарда до 1,19 милиарда евро. Маржът на оперативната печалба достигна 2%.

Главният изпълнителен директор, Андреас Плеске, каза: „От третото тримесечие стана ясно, че успяхме да направим правилните корекции на стратегията много бързо в отговор на променената пазарна среда. В допълнение, засилихме нашата вече успешна програма за подобряване на ефективността P24x. Масивното покачване на цените на някои суровини и енергия също доведе до по-високи разходи за материали през 2022 г., които беше възможно да се прехвърлят само частично и със забавен ефект чрез повишаване на цените.“

За текущата 2023 г. управителният съвет на Koenig & Bauer очаква приходи от около 1,3 милиарда евро, придружени от марж на печалбите от приблизително 3%.

Вашият коментар