INTERPLASTICA 2020

ноември 25, 2019

В Моска, interplastica, 23-ият Международен търговски панаир за пластмаси

и каучук, който ще се проведе в AO Expocenter в Красная Пресна от 28 до 31

Януари 2020 г. продължава своето положително развитие. Търсенето на изложбена площ

в сегментите на машините и оборудването, както и в отрасъла на суровините остава високо. Организаторът Messe Düsseldorf очаква около 680 изложители от 30 държави, които ще заемат 13 000 квадратни метра нетно изложбено пространство в три зали на най-важното търговско изложение в Русия за пластмасовата и каучуковата индустрии. С тези цифри interplastica 2020 безпроблемно следва от успеха на предишно събитие през януари 2019 г.

Русия планира да модернизира фундаментално своята инфраструктура в областта на управлението на отпадъците през следващите години и следователно в момента това е силно обещаващ пазар за доставчици на решения за рециклиране. Интегриран форум с панелни дискусии за управление на отпадъците в Русия и лекции на изложители закръглят цялостната концепция. Събрани заедно над 50 изложители на interplastica 2020 изрично ще представят решения за регенериране и рециклиране.

Едновременно с interplastica ще бъде бъде проведено и изложението за опаковки upakovka 2020. В upakovka над 250 изложители ще покажат иновативни опаковъчни машини, както и технологии и материали за производство на опаковъчни материали. Това събитие създава синергия за посетителите на interplastica.

interplastica заема зали 1, 2 и 8 в изложбения център в Москва, а upakovka се намира във Форумната  зала. На двете събития се очакват над 25 000 търговски посетители. Входните билети зо interplastica разрешават на притежателите им да посещават upakovka и обратно.

Вашият коментар