Intergraf подчертава решаващата роля на печата в образованието след резултатите от PISA 2022

декември 18, 2023

В отговор на наскоро публикуваните резултати от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) за 2022 г. от страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Intergraf публикува изявление, призоваващо за балансиран подход към образованието, подчертавайки важността на запазването на печатните материали в процеса на обучение.

Резултатите от PISA 2022 показват значителен спад в представянето на учениците в четенето, спадайки с 10 пункта в страните от ОИСР.

Това е значителен спад, еквивалентен на учене по четене за половин година. Този спад е безпрецедентен в историята на PISA, тъй като средният резултат в страните от ОИСР никога не се е променял с повече от пет пункта при четенето между последователните оценки. Докато пандемията от COVID-19 изглежда е фактор, допринасящ за този спад, анализът на тенденциите разкрива спадове в четенето преди пандемията, като по този начин показва дългосрочен проблем.

Според PISA 2022 Сингапур, Ирландия, Япония, Корея, Китайско Тайпе и Естония имат най-добри резултати в четенето, докато няколко европейски страни, включително Словения, Холандия, Словакия, Малта, Сърбия, Исландия, Гърция, Румъния и Кипър, се представят статистически значимо под средното ниво за ОИСР. Повечето европейски страни се движат около средното за ОИСР, като Обединеното кралство, Финландия, Дания, Полша, Чехия, Швеция, Швейцария и Италия се представят над средното ниво. Въпреки това, безпрецедентен спад в представянето се наблюдава в Норвегия, Холандия, Полша, Финландия, Словения, Германия, Испания, Швеция, Гърция, Франция и Исландия. Средно 26% от учениците в страните от ОИСР са класифицирани като слаби в четенето.

Изследванията показват, че цифровите среди са по-малко благоприятни за насърчаване на задълбочено разбиране, докато четенето на хартиен носител предлага по-съществено предимство в ситуации, изискващи повишени умствени усилия, като четене под натиск от времето или справяне със сложни текстове. Освен това екранното четене води до бърза и повърхностна обработка, докато четенето на печат поддържа по-добре задълбоченото четене, особено за по-дълги и по-сложни текстове. По този начин изследванията сочат отрицателни корелации между обширното дигитално четене и цялостните умения за четене. Intergraf призовава за по-широко разглеждане на въздействието на цифровите устройства върху разбирането и развитието на умения.

Грамотността продължава да бъде един от най-важните стълбове на днешното общество. Гарантирането, че младите хора могат да четат добре и да разбират света около тях, е предпоставка за тяхното участие в нашите демократични общества. Имайки предвид безпрецедентния спад в грамотността по четене, математика и природни науки, както и на европейските образователни системи, готови за бъдещето, Intergraf силно препоръчва обмислен подход и вземане на решения, базирани на изследвания, когато се взема решение за дигитално или печатно образование в училищата. От решаващо значение е да се постигне баланс между печатни и дигитални материали, като се имат предвид силните и слабите страни на всеки от тях. Тъй като печатът предлага ясни предимства по отношение на концентрацията, разбирането, задържането на вниманието и развитието на умения за задълбочено четене, от съществено значение е печатните материали да бъдат признати за неразделна и трайна съставна част на образованието в училищата.

Вашият коментар