hubergroup Print Solutions обяви увеличение на цените

март 11, 2022

Тъй като разходите за суровини, транспорт, труд и енергия продължават да растат, hubergroup Print Solutions реагира с увеличение на цените за всички световни региони. Увеличението на цената се отнася за всички сегменти, т.е. за листовите/UV и офсетовите продукти, както и за флексо и дълбок печат и ще варира в зависимост от продукта. Местните контакти ще информират клиентите за конкретните ефекти и ще бъдат на разположение за въпроси по всяко време. Производителят на мастило подчертава, че работи усилено, за да сведе до минимум увеличението на цените за клиентите, като използва своята глобална мрежа за доставки, изследва други методи за снабдяване и използва алтернативни суровини. Въпреки това увеличението на цените е неизбежно.

Хайнер Клокерс, главен изпълнителен директор на hubergroup, заяви: „Ситуацията на пазара на суровини не се облекчава, а вместо това продължава да се влошава. Индустрията за печатарските мастила е силно засегната от увеличените разходи за транспорт и суровини като пигменти, смоли или разтворители. За да гарантираме, че можем да продължим да доставяме на нашите клиенти висококачествени продукти в бъдеще, за съжаление е неизбежно да отразим увеличените разходи за доставки в цените на нашите продукти.”

Вашият коментар