hubergroup се разширява в Източна Европа

февруари 27, 2017

Производителят на мастила за печат отваря нови центрове за разпространение в Русия и нова MGA смесителна станция на Балканите

С две новооткрити поделения през 2016 г., производителят на мастила за печат hubergroup вече е по-близо до своите клиенти в Русия, за да им осигури по-добро обслужване. От Краснодар на юг, близо до Черно море, и Ставропол, който се намира на почти 300 км, доставките до клиентите вече могат да се извършват много по-бързо. Двата дистрибуторски центъра обслужват клиентите на hubergroup в Южния федерален окръг на Русия, който включва Краснодар и околностите, Република Адигея, региона Ставропол и Северния кавказки федерален окръг. Преди откриването на тези центрове, този регион е бил обслужван от Ростов на Дон, който се намира по на север.

Първата смесителна станция за мастила за хранителни опаковки влезе в експлоатация през ноември 2016 година в София, в hubergroup България. Това е първата смесителна станция за мастила с ниска миграция на Балканите. Тя е в съответствие с всички разпоредби и отговаря на нарастващите изисквания за качествени MGA спот мастила за опаковки за храни и тютюневи изделия в региона. С цел да се избегне всяко кръстосано замърсяване между различните видове мастило, производството на MGA мастила е напълно отделено от другите складове и смесителни станции за конвенционални офсетови мастила.

“България и съседните страни виждат все по-голям пазар за безопасни опаковки за хранителни продукти. Тази MGA смесителна станция е крайъгълен камък. Тук можем да произвеждаме мастила с ниска миграция за всички клиенти на Балканите. По този начин удовлетворяваме потребностите на нашите клиенти за качество”, казва Виктор Бозов, търговски представител на hubergroup България.

Вашият коментар