Coca-Cola тества бутилки Sprite и Sprite Zero без етикет

февруари 2, 2024

 

Coca-Cola временно премахва етикетите от своите бутилки Sprite и Sprite Zero, за да изпробва опаковки без етикети с надеждата да намали пластмасовите отпадъци.

Въпреки че съществуващите етикети са напълно рециклируеми, според Coca-Cola новият дизайн се очаква да намали количеството използван опаковъчен материал и да премахне необходимостта от отделяне на компонентите на опаковката преди рециклирането на бутилката.

Етикетите на бутилките Sprite и Sprite Zero от 500 ml ще бъдат временно премахнати, а релефното лого ще заеме мястото им отпред на опаковката. Информацията за продукта и хранителната стойност ще бъде лазерно гравирана на гърба на бутилката.

Вече се твърди, че бутилките са направени от 100% рециклиран PET. Зелените и прозрачни прикрепени капачки ще разграничат съответно напитките Sprite и Sprite Zero.

Coca-Cola се стреми да намали отпадъците си от опаковки чрез редизайн на своите продукти; едно от тези усилия включваше замяната на зелените пластмасови бутилки Sprite с прозрачни алтернативи, за да се подобри тяхната рециклируемост. Компанията се стреми да олекотява и намалява ненужните материали в самите бутилки и във всяка външна опаковка, а внедряването на прикрепени капачки се очаква да намали изхвърлянето на отпадъци.

В други усилия за намаляване на пластмасата Coca-Cola улеснява прехода към 100% рециклирани пластмасови бутилки, без капачките и етикетите, целят да доближат компанията до нейните цели за устойчивост, включително постигане на 100% рециклируемост за своите опаковки до 2025 г. и внедряване на поне 50% рециклирана пластмаса във всичките си опаковки до 2030 г.

Вашият коментар