Устойчивата опаковка в риск от нарастващите разходи за хартия

юни 4, 2021

Инфлационната тенденция при разходите за хартиени опаковки се очаква да бъде дълготрайна, тъй като растежът на онлайн търговията на дребно оказва по-голям натиск върху предлагането. Според Marketline това може да забави приемането от търговците и търговските марки на устойчиви практики за опаковане или дори да го изложи на риск.

Миналата година цените на хартиените опаковки се повишиха, особено към края на годината, поради нарастващите разходи за рециклиран входящ материал на фона на намалени нива на рециклиране, както и по-високи транспортни разходи.

Най-важното е, че търсенето на хартиени опаковки ще се повиши допълнително поради нарастването на онлайн търговията на дребно и нарастващия натиск от страна на потребителите за приемане на устойчиви практики за опаковане.

Много производители на хартия обявиха повишаване на цените от началото на годината, което може да бъде удължено поради строгите условия на доставка.

Изпълнителният директор на International Paper Марк Сътън заяви, че разходит за възстановени влакна ще бъдат с 15 до 20 долара по-високи през тази година, отколкото през последното тримесечие на миналата година, което се дължи на увеличените разходи за възстановяване и разпределението на влакната от стари опаковки от велпапе.

Някои от най-големите производители на хартиени опаковки в Европа, включително Sappi и DS Smith, вече обявиха увеличение на цените от 7% на 11%.

Наличието на рециклирани суровини е от решаващо значение за доставката на хартиени опаковки. Рециклираните опаковки от велпапе представляват 60% до 80% от производството на хартиени и картонени опаковки в световен мащаб, което означава, че производителите на опаковки са чувствителни към наличността на такива материали.

Процентът на рециклиране е намалял, тъй като повече опаковки попадат в домакинствата чрез онлайн търговия на дребно, която има тенденция да рециклира по-малко от физическите магазини, докато качеството на рециклирания материал е по-ниско поради разваляне или лошо отношение.

Фактът, че значителен обем опаковки се е изместил от търговския сектор (търговия на дребно и хранителни услуги), където възстановяването на опаковъчни материали е по-ефективно, към домакинствата, където рециклирането не е задължително и процесът на възстановяване е по-дълъг и по-скъп, затегна доставките в сектора на хартиените опаковки.

Това въздействие върху веригата за рециклиране може да стане постоянно, ако онлайн търговията на дребно продължи да расте и системите за рециклиране не се адаптират по съответния начин.

Пандемията Covid-19 ускори прехода към онлайн търговията – силното навлизане на онлайн пазаруването от потребителите засили търсенето на картонени контейнери и други форми на картонени опаковки.

Бързият растеж на търсенето вече изпревари производството на хартия, което доведе до по-високи разходи за опаковки и дори недостиг на хартиени опаковъчни продукти. Търсенето ще остане високо поради непрекъснатото навлизане в онлайн търговията на дребно и положителното мнение на потребителите за хартиени опаковки в сравнение с други рециклируеми материали.

Според прогнозите на MarketLine, обемът на световния пазар на хартия и картон ще се увеличава с непрекъснат годишен темп на растеж от 2% от сега до 2024 г.

Междувременно ще отнеме време на производителите на хартиени опаковки да увеличат производството си, като инвестират в повече съоръжения, които да отговорят на това търсене, а търговските марки и търговците ще трябва да преосмислят своите стратегии за устойчиво опаковане.

Вашият коментар