Търсенето на стерилни и антивирусни опаковки в условията на Covid-19

май 5, 2020

Непосредственото въздействие върху опасенията на потребителите относно излагането на вируси и въпросите за способността на коронавируса да оцелява върху повърхности може да доведе до много по-дълготрайно търсене на нови опаковки и материали, които показват активно антивирусни и антибактериални свойства.

Съществуващите опасения на потребителите относно боравенето и чистотата в цялата верига на доставки ще се засилят, което потенциално ще доведе до нова ера на комуникация и изграждане на доверие, за да се уверят потребителите, че  са защитени.

Наскоро бе обявено, че изследователи от Принстънския университет и Националния здравен институт в Монтана, САЩ, са оценили аерозолната и повърхностната стабилност на Covid-19, за да разберат по-добре и да оценят степента на загиване на вируса.

Проучването, което тепърва ще се проверява, установи, че вирусът може да бъде открит в аерозолна форма до три часа, до 24 часа върху картон и до три дни върху пластмасови повърхности.

Тази констатация, макар както бе отбелязано, все още не е потвърдена независимо, подчертава друга потенциална загриженост, която вече е минавала през ума на много потребители. Освен това, изследанет подкрепя правителствените здравни кампании по целия свят, които подчертават стриктното миене на ръцете и осъзнаването на потенциала от инфекция пр контакт с общи повърхности и предмети, които може да са пипани от други.

Очевидно това има важни последствия за бързооборотните стоки. Пазаруването в магазините вече е повод за безпокойство. Въпреки че потребителите се опитват да упражняват препоръчаното социално дистанциране, те все пак трябва да докосват продуктите, които купуват и внасят в домовете си, без да знаят 100% кой или е дил в контакт с тези продукти преди това. Това може да повлияе на избора на продукт въз основа на оценката на потребителите за определен вид храна или опаковка.

Това не е ново явление. Проучване на GlobalData за тенденциите, които оформят потребителския свят, описва нагласите и поведението на потребителите в тази област като “стерилизирано общество”. Тревогата около избягването на микроби и други замърсители води до търсене на по-безопасни продукти с по-голяма интегрираност и затова иновациите, които осигуряват допълнителна сигурност, могат да помогнат за премахване на бариерите пред консумацията.

Covid-19 усилва тревожността на потребителите, но е и потенциал за иновации, свързани с тенденцията на “стерилизираното общество”. Някои категории и видове опаковки могат да се възползват по-широко от този проблем; UHT продуктите в термично обработена асептична опаковка могат да извлекат своите ползи като част от специализиран и стерилен производствен процес и краен продукт. Освен това, в момента се провеждат изследвания на антибактериални и антивирусни полимери и биополимери за опаковки – материали, които са подсилени с активни лекарствени елементи, които са ефективни и проявяват ниска токсичност.

Търсенето на такива материали за ежедневните потребителски продукти може да нарасне значително след Covid-19, тъй като потребителите вероятно ще продължават да са притеснени и навиците, придобити през този труден период ще останат за дълго.

Като цяло, потребителите несъмнено ще станат по-малко доверчиви и по-загрижени за безопасността при рискове от допир и замърсяване, отколкото са били до сега.

По материали на GlobalData

Вашият коментар