Споразумение за сътрудничество на Sun Chemicals с HP Indigo

май 10, 2017

Sun Chemical сключи споразумение за сътрудничество с HP Indigo за разработване на икономически ефективни цифрови покрития, които ще подпомогнат приемането на цифровия печат в опаковъчната индустрия. Като водещ световен играч на пазара за печат на опаковки, работата на Sun Chemical с HP Indigo, лидер в оборудването за цифрова трансформация на печата на опаковки, ще доведе до разработването на широка гама от покрития, които да подкрепят собствениците на марки, преработвателите и печатарите, включително надпечатни лакове и лепила, пригодени за допълване на цифрови решения.

“Дигиталният печат на пазара на опаковки предлага на собствениците на марки широк спектър от възможности за диференциация, което прави опаковките по-смислени и инструмент за комуникация с клиентите”, казва Фелипе Меладо, мениджър маркетинг в Sun Chemical. “Печатарите и преработвателите вече са инвестирали в цифрови печатни машини и се нуждаят от специални покрития и лакове, които да позволят цифровите печатни приложения да се отпечатват съобразно пазарните изисквания и стандарти. Sun Chemical има богат опит и познания в областта на опаковъчната индустрия и ще работи в тясно сътрудничество с HP Indigo, за да осигури оптималното представяне на решенията за цифрови покрития.”

Вашият коментар