Решения за работен поток

юли 4, 2018

Koenig & Bauer и Esko наскоро се договориха да укрепят допълнително партньорството си. За тази цел, решенията за управление на цветовете и работните потоци от Esko бяха инсталирани в демонстрационния център на Koenig & Bauer в Радебойл и са достъпни незабавно за презентации на живо на заинтересовани клиенти. Като доставчик на решения за опаковъчната индустрия, Koenig & Bauer вижда Еско като силен партньор, когато става дума за интегрирани в процеса работни решения. Може да бъде видяна технологията за управление на цветовете Equinox, която дава възможност за печат с разширена цветова гама, като необходимата RIP архитектура се осигурява от Imaging Engine на Esko. Една от ползите от разширената цветова гама е, че печатарите спестяват постоянните измивания, които съпътстват използването на спот цветове. Процесите на смяна на заданията се ускоряват и се печели допълнително време за производство.

Това е особено интересна опция за печатарите на опаковки. Все по-голям брой собственици на марки понастоящем приемат използването на разширена цветова гама като алтернатива на фирмените или специфични за продуктите цветове. Така, е още по-важно двете компании да представят практически интегрирани решения за предпечатна подготовка и печат, които отговарят на най-високите стандарти за качество. В крайна сметка, само по-широка гама не е достатъчна – за цялостния процес е наложителна също абсолютна стабилност на всички съответни печатни параметри. Със своите усъвършенствани системи за измерване и управление, Koenig & Bauer предлага идеални предпоставки за стабилен процес, дори при дълги тиражи и повторни задания. Печатарите на опаковки, които посетят клиентския център на Koenig & Bauer, могат в бъдеще не само да се запознаят с най-новите технологии за печат и довършителни работи, но и да хвърлят по-изчерпателен поглед на интегрирания процес и сериите работни потоци за производство на опаковки.

Вашият коментар