Рециклирани пластмаси: не само че имаме нужда от повече, но се нуждаем от по-добро качество

март 19, 2020

Ролята на пластмасите и тяхното въздействие върху околната среда несъмнено са под лупата. И това не е временна прищявка. Да: природата и океаните са замърсени; почти 800 животински вида са засегнати от морските отпадъци, микропластмасите са се разпространили в най-отдалечените райони на света. Екстремните еколози искат пластмасите да бъдат напълно забранени. Работещите в сектора на пластмасите трябва да изложат своите аргументи, основани на здравия разум, и на обширното ноу-хау за идеи със силно емоционално въздействие. Не трябва да забравяме, че пластмасата отразява съвременния ни френетичен начин на живот: скоростта, с която работим и се движим, налага бързи инструменти и пластмасовите опаковки за храни са идеалният пример: практичен и функционален, позволява пазаруване веднъж седмично и предлага дълъг срок на годност на продуктите.

Също така знаем, че където има ефективни системи за управление на отпадъците (събиране и третиране), проблемът има незначителен ефект и наистина става фактор за икономическо развитие.

Случва се така, че по цялата верига на добавената стойност на марката, собствениците на марки поставят цели за повишаване на нивата на рециклиране, преработвателите на опаковки също споделят тези цели, Европейската комисия и Организацията на обединените нации правят изискванията по-предизвикателни и накрая потребителите търсят все повече и повече устойчиви продукти. И не се свършва до тук… като доказателство за потенциала, който пластмасата все още може да предложи, след като се рециклира, целите за рециклиране все повече се съсредоточават не само върху количеството, но дори и върху качеството на рециклирания материал.

REPI като доставчик на оцветители и добавки в световен мащаб играе решаваща роля в канала за пластмасови опаковки: Компанията предлага решения, които правят например използването на 100% R-PET (Рециклиран полиетилен терефталат) възможно, възстановявайки естетиката, както и механичните свойства (Вътрешен вискозитет преди всичко) на рециклиран PET  като на първичен PET.

PET е предпочитаният материал за опаковки на храни и напитки: той е лек, напълно прозрачен и лесно рециклируем, за да се произведе отново същата опаковка или други полезни продукти, като влакна, тъкани, части за автомобили и други части с инжекционно формоване. Независимо от това, R-PET може да загуби някои от своите изключителни качества като здравина, свързана с присъщия вискозитет или прозрачност, дължаща се на кристализацията на материала. Освен това рециклираният PET най-често е със сивкав, жълтеникав или дори зеленикав оттенък. Това е просто визуален въпрос, но засяга неговата привлекателност. Прозрачна опаковка с жълтеникав оттенък не се приема добре от купувача и може да стане причина за пропусната продажба. Както беше споменато, естетиката е от решаващо значение за R-PET опаковката. За да помогне в тази ситуация, REPI предлага редица добавки, които коригират оттенъка на рециклирания материал, като го връща, както е бил произведен първоначално: серията Anti Yellow Additives съдържа различни степени, които могат да коригират, балансират и стабилизират L-a или b стойности на CieLab за всеки отделен случай, тъй като входящият материал може да варира много от партида до партида. Случва се така, че жълтеникавият PET може да бъде коригиран с Anti Yellow REMAP 00015, който действа върху индекса “b” (жълто-синята ос).

Със същите показатели, Anti Yellow REMAP 00201 помага не само да неутрализира жълтотата (b стойност), но и избягва спадането на “L”, т.е. предотвратява R-PET да губи яркост и следователно да става сивкав (ос осветеност-тъмнина) ). Anti Yellow REMAP 00153 се използва за зеленикав входящ материал (зелено-червената ос).

Тези течни добавки могат да се добавят на различни етапи от процеса: по време на производството на R-PET или директно в линиите за шприцоване или екструдиране. Вторият вариант дава на потребителя изключителна гъвкавост, тъй като може да оцени и избере най-добрата добавка според конкретните партиди входящи материали. Резултатите се предоставят дори при много ограничени дози, които обикновено се определят между 0,005% и 0,01%.

Международните цели, новите процеси на сортиране и рециклиране, формулирането на интелигентни добавки… всички разработки и инициации се ръководят от една и съща визия за възприемане на кръговата икономика, план за действия, който обхваща целия жизнен цикъл, от производството до управлението на отпадъците и пазара за пластмаси след употреба. В този контекст, може да се каже, че устойчивостта на пластмасите ще преодолее ирационалността на предразсъдъците и емоционалното въздействие. Пътят за постигане на предизвикателните цели е дълъг и мястото за подобрения е голямо, но решения вече съществуват, просто трябва да ги приемем по систематичен начин.

Вашият коментар