ПСО символът – преглед на символа в козметичните опаковки

декември 18, 2020

Символът за период след отваряне или ПСО е графичен символ, който идентифицира полезния живот на козметичния продукт, след като опаковката му е отворена за първи път. Той изобразява отворено бурканче за козметика и се използва заедно с написан брой месеци или години.

В Европейския съюз, козметичните продукти със срок на годност поне 30 месеца не са длъжни да носят дата „най-добро за използване преди края на“. Вместо това трябва да има “указание за периода от време след отваряне, за който продуктът може да се използва без да навреди на потребителя”. Директивата за козметиката на ЕС дефинира в приложение VIIIa езиково неутралния символ с отворено бурканче, който производителите трябва да използват, за да посочат този период.

Периодът от време най-често се представя компактно като брой месеци, последван от буквата “М”, както в “36М” за период от тридесет и шест месеца, написано или на предната страна на изобразеното бурканче, или вдясно или отдолу. Буквата „М“ е инициалът за думата месец не само на английски, но и на много други европейски езици. Използва се и в обозначението на продължителността по ISO 8601.

За продукти с продължителност над 30 месеца, продуктът трябва да има символ „период след отваряне“. Това се показва от бурканче с отворен капак и цифра. Това показва колко дълго продуктът е добър за обозначените месеци след отварянето му.

Разлика между датата на изтичане на срока и ПСО

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на изтичане на срока – Датата на изтичане на срока на годност (или „срок на годност“) обикновено се приема като времето, през което продуктът престава да функционира, както е указано или рекламирано. По същество, това е периодът от време, в който продуктът е безопасен за използване и ще изпълнява функцията си в посочените рамки. В зависимост от вида и естеството на продукта, срокът на годност може да варира.

Период след отваряне – Период след отваряне (ПСО) се отнася до времето, през което продуктът ще остане стабилен и безопасен за човешка употреба след първото му отваряне. Като такъв той е много свързан със скалата на разграждане, с която се сблъсква даден продукт по същия начин, както е срока на годност, но в този случай той е много по-пряко повлиян от първото му използване или първото взаимодействие с потребителя (и неизбежният риск от микробно замърсяване вътре).

Вашият коментар