Предварителен успех за ядивно покритие за плодове и зеленчуци, подкрепено от Lidl

януари 7, 2022

В сътрудничество с Lidl Switzerland, изследователската група за материали и технологии Empa разработи защитно, годно за консумация целулозно покритие за пресни продукти, направено от естествен остатък, получен от плодове, зеленчуци или растения.

Когато се извлича сокът от плодове, зеленчуци или растения, остава твърд остатък, наречен кюспе, който обикновено се обработва или чрез инсталации за биогаз, или се разхвърля директно в полето. Кюспето се счита за селскостопански отпадък и не може да се използва в търговията на дребно.

Изследователи от лабораторията за целулоза и дървени материали Empa успяха да преработят кюспето във фибрилирана целулоза. Този процес включва извличане на кюспето като твърда каша, която след това се измива, избелва и смила в тънко диспергиран разтвор от целулозни влакна, който от своя страна може да се използва като защитно покритие за плодове и зеленчуци.

Продуктите могат да бъдат потопени в целулозното покритие или напръскани, за да се осигури покритие, като същевременно се оставят много малко видими следи върху продуктите и се отмиват лесно. Според Empa, покритието е нетоксично и може да се консумира без вреда – а бъдещите изследвания могат дори да позволят в покритието да бъдат включени добавки като витамини или антиоксиданти.

Предварителните проучвания вече показаха потенциала на целулозното покритие, като продуктите с покритие остават свежи по-дълго поради намалената загуба на влага и излагането на замърсители. Това е особено важно за пресни продукти с по-дълги вериги за доставки, които се транспортират на по-големи разстояния, преди да бъдат изложени на рафтовете на супермаркетите.

Например, предварителното проучване установи, че покритието от целулозни нановлакна (CNF), направено от кюспе от моркови, може да удължи срока на годност на бананите с повече от седмица със „значително забавяне“ на покафеняването. Подобни резултати са открити за краставици, покрити с целулозния разтвор, който задържа влагата и остават по-свежи за период от шест дни в сравнение с краставица без покритие.

Вашият коментар