Посрещане на очакванията на клиентите за печат на вълнообразен картон

юли 19, 2019

Търговският опит се промени много през 21-ви век. По някакъв начин той постави нов акцент върху нещата, които хората преди това са приемали за даденост. Вълнообразният картон е едно от тези неща. Докато повечето хора обикновено мислят, че това е просто нещо, което се използва за изработването на обикновени кафяви кутии, гъвкавостта на вълнообразния картон се е повишила благодарение на иновативни маркетингови концепции, напредък в печата и онлайн пазаруването.

Повече от кутия

Самият вълнообразен картон е изключително полезен материал в бизнеса, фокусиран върху търговията на дребно. Това е евтин за производство материал, но безкрайно конфигурируем, благодарение на гъвкавите си качества, но достатъчно устойчив, за да се справи с краткосрочните нужди като опаковка. Поради това, вълнообразният материал е нараснал по значение, особено за маркетингови цели. Дисплеите в магазините, рекламните материали за търговия на дребно и, разбира се, опаковките са всички области, в които блестят разходната ефективност и гъвкавостта на велпапето. Сега, когато имаме по-добри печатни техники, вълнообразният картон е още по-гъвкав.

Цвят & Качество

Дизайнерите и маркетинговите експерти вече не са ограничени до обикновени мастила и цветове за велпапето. Вместо това, вече е възможна пълната гама от цветове и изображения, но само с нови, модерни цветови и печатни техники. Това означава, че вълнообразният картон, който някога беше считан за труден за печат, сега може да приема и задържа живи цветове и ясни изображения с фотографска резолюция на качеството. Това означава, че в някои случаи опаковката сама по себе си е част от „пазаруването“ и често придава повече привлекателност на продукта. Клиентите сега очакват много по-високо ниво на опаковките и за щастие технологиите и дизайна вече са тук, за да отговорят на тези изисквания.

Контролът на температурата прави разликата

По-доброто качество на изображението и по-живите цветове са резултат от по-добър и по-прецизен контрол по време на печатния процес. Тази по-голяма прецизност идва от комбинация от усъвършенствани механизми за печат и по-висока степен на контрол върху действителното физическо качество на самите мастила, особено по отношение на вискозитета или „гъстотата“ на флуидите. С по-голям контрол над вискозитета, мастилата могат да бъдат гъсти – или редки – в зависимост от изискванията на заданието. Но трикът е да се гарантира, че вискозитетът остава последователен по време на приложението. В противен случай всичко, от градацията на цвета до остротата на изображението, може да бъде компрометирано в сравнение с оригиналната концепция за дизайн.

Контролът на температурата играе основна роля, позволявайки тази по-висока степен на свобода на печат върху велпапе. Вискозитетът е силно повлиян от температурата и дори разлика от няколко градуса може да промени вискозитета. Самата температура обаче се влияе от множество фактори. Мастилото се съхранява при една температура, зарежда се в печатната машина, където се променя в друга и може отново да се промени от фактори на околната среда, като сезон, или механични фактори като типа на използваната машина.

С цялостна система за контрол на температурата, температурата на мастилото може да се следи внимателно във всяка стъпка от печатния процес. Това гарантира, че корекциите, които трябва да бъдат направени, могат да бъдат направени така, че до момента, в който мастилото пристигне в точката за нанасяне върху вълнообразния картон, е точно с температурата, която трябва да се създаде желания ефект.

Вашият коментар