Нуждаем се от по-малко и по-добри пластмаси

ноември 13, 2018

Градовете и регионите в ЕС призовават за преориентиране на производството на пластмаси, които се превръщат в най-непосредствената заплаха за околната среда.  

Европейският комитет на регионите (КР) прие становища относно Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика и свързаната с нея Директива за пластмасовите изделия за еднократна употреба. Заради нарастващото безпокойство от въздействието на пластмасите върху околната среда, градовете и регионите определят за приоритети екопроектирането и разширената отговорност на производителя като мерки за борба със замърсяването с пластмаси. По-малко от 30 % от пластмасовите отпадъци в Европа се събират за рециклиране. Днес Европейският парламент също гласува по предложените разпоредби на Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба, които КР иска да обхванат всички неразградими пластмасови изделия за еднократна употреба.

Всяка година в световните океани попадат до 13 милиона тона пластмасови отпадъци. 80 % от намираните на плажовете в ЕС отпадъци са пластмасови. Пластмасовите продукти за еднократна употреба представляват около половината от всички морски отпадъци, които се срещат по европейските плажове. В ЕС всяка година се използват около 49 милиона тона пластмаси. Предложенията на градовете и регионите се основават на централната им роля в управлението на отпадъците, в това число тяхното събиране, транспортиране, обработване и изхвърляне. През последните 50 години употребата на пластмаси е нараснала 20-кратно. Едва 9 % от пластмасите в света се рециклират.

Съобщението на Европейската комисия относно Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика от януари 2018 г. е съсредоточено върху четири области: подобряване на рентабилността и качеството на рециклирането на пластмаси, ограничаване на отпадъците от пластмаси и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, стимулиране на иновациите и инвестициите, и извличане на ползи от глобални действия. То включва следните цели:

–      преразглеждане на разпоредбите за отпадъците: нова цел за рециклиране на поне 55 % от пластмасовите опаковки до 2030 г.;

–      Директива за пластмасовите торбички: държавите членки трябва да намалят потреблението на 90 торбички на човек до 2019 г. и 40 торбички до 2026 г.;

–      Работен план за екопроектирането: подобряване на продуктовия дизайн с акцент върху трайността, възможностите за поправка и пригодността за рециклиране на продуктите;

–      Рамкова директива за морска стратегия: държавите членки се задължават да извършват мониторинг и да намалят морските си отпадъци.

Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС следва да подлежат на рециклиране до 2030 г., потреблението на пластмасовите изделия за еднократна употреба да бъде намалено и целенасоченото използване на пластмасови микрочастици да бъде ограничено. Със стратегията за пластмасите Комисията прие рамка за мониторинг, включваща набор от десет ключови показатели за измерване на напредъка, постигнат от ЕС и държавите членки в процеса на преход към кръгова икономика.

Европейската комисия предложи Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба през май 2018 г. Тя визира 10-те пластмасови изделия за еднократна употреба, които се намират най-често на европейските плажове и в морето (наред с изгубените или изоставени риболовни съоръжения): клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки и бъркалки, пръчки за балони, съдове за хранителни продукти, съдове за напитки и чаши, торбички, опаковки от чипс и обвивки от бонбони, санитарно-хигиенни материали, фасове от цигари и други тютюневи изделия с пластмасови филтри.

Съгласно предложената директива ще се забрани предлагането на пазара на пластмасови изделия за еднократна употреба, когато има лесно достъпни алтернативи на разумни цени. За изделията, за които не съществуват прости алтернативи, целта е употребата им да се ограничи посредством намаляване на потреблението на национално равнище. За тях се въвеждат изисквания по отношение на проектирането и маркировката и задължения за управление на отпадъците и почистване за производителите. Комисията предлага да се забранят пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони. Дамските превръзки, мокрите кърпички и балоните няма да бъдат забранени, но ще се изискват ясни и стандартизирани етикети, върху които да е посочено как трябва да бъдат изхвърлени отпадъците. Пластмасовите съдове за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара само ако техните капачки остават прикрепени към тях. Държавите членки ще бъдат задължени да събират 90 % от пластмасовите бутилки за еднократна употреба до 2025 г., например чрез схеми за възстановяване на депозитите.

Всяка година в световните океани попадат между 5 и 13 милиона тона пластмасови отпадъци. Щетите, нанасяни на морската среда, възлизат на 6,8 милиарда евро годишно в световен мащаб (ЕК 2018 г.).

Пластмасовите изделия за еднократна употреба, намирани най-често на плажовете и в морските води на територията на ЕС, заедно с изоставените риболовни съоръжения, съставляват 70 % от всички морски отпадъци (ЕК).

В ЕС през 2015 г. са използвани 49 милиона тона пластмаси. Секторът на опаковките използва 39,9 % от общото количество произведени пластмаси, следван от строителния сектор (19,7 %), автомобилния сектор (8,9 %) и електрониката (5,8 %) (ЕК 2018 г.).

Европейският комитет на регионите призова да се забранят безплатните найлонови торбички и да се прекрати депонирането на пластмасови отпадъци в становището си от 2013 г. относно „Зелена книга за европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда”.

Вашият коментар