„МУЛТИКОМЕРС“ ЕООД, гр. РУСЕ ВНЕДРЯВА ИНОВАТИВЕН ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

февруари 25, 2020

На 16.11.2018г., „Мултикомерс“ ЕООД, подписа с Министерство на икономиката и стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0072-C01. Договорът е в изпълнение за процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

С реализацията на настоящият проект, компанията внедри в производствената си практика иновативен за България значително подобрен производствен процес за производство на кутии от мукава и рекламни материали, чрез внедряване на линия за производство на кутии от мукава с включен модул за форматиране на мукава.

В новия производствен процес са включени операции като подаване на материала, изрязване на ъгли с цел прегъване и залепване на страните на кутията, залепване и притискане, които ще бъдат извършвани напълно автоматично, по иновативна за България технология.

Иновативността на процеса се състои първо в това, че методът за лепене с топло лепило е заменен от метода за лепене със студено лепило, който метод не изисква предварителна подготовка и се характеризира с по-ефективно залепване без разкъсване на повърхността. Иновативен е и факта, че щанцоването ще се извършва чрез налични ножове, които „умно“ се настройват според кутията и подрязват само четирите ъгъла на материала, съществува и възможност за използване и обработка на по-тънки листове хартия и мукава. При текущия процес на производство на кутии от мукава в България листа хартия има фиксираща, подлепяща и заздравяваща функция, докато при иновативния процес за производство на кутии има естетически и дизайнерски функции.

Едни от най-важните технически и технологични характеристики на иновативния процес са елиминиране на необходимостта от изработка и настройка на щанцови инструменти за щанцоване на листовете хартия и листовете мукава. С реализиране на настоящия проект ще се осъществи автоматично подрязване на еднакви парчета от ъглите на листа хартия и листа мукава, ще се автоматизира процеса по слепване на стените на кутията помежду им и с основното тяло на кутията. Ще се замени използвания в момента метод на “термо лепене” с метода “студено лепене”, ще се елиминира необходимостта от механично притискане от служител на компанията и преседяване по този начин на всяка една кутия.

Основните суровини, използвани от фирмата са хартия, картон – мукава, лепило и УВ лак. С реализацията на настоящия проект ще се постигнат спестяване на следните суровини като хартия и мукава, т.к. иновативният процес позволява използването на по-тънка мукава с дебелина 1,5 мм. Ще намалее използването на лепило, т.к няма да бъде намазван ръчно целия лист хартия, а автоматично ще се намазват само четирите вече еднакво подрязани края на листа мукава и листа хартия. При работа с топло лепило остатъка от лепилото не може да се използва, доколкото след внедряване на метода със студено лепене, остатъка от лепилото може да се използва, тъй като не се губят адхезивните му свойства. Употребата на УВ лак – елиминира се употребата му, т.к. няма да има необходимост от допълнително заздравяване на готовите продукти.

Иновативният производствен процес за производство на кутии от мукава, включва следните иновативни технологични решения:

1) Методът за лепене с топло лепило, който в момента се използва ще бъде заменен с метода за лепене със студено лепило, извършван напълно автоматично. При метода за лепене със студено лепило не се налага предварителна подготовка на лепилото, то ще се нанася автоматично, което ще гарантира нанасянето на равномерен филм.

2) Производственият процес не включва изработката на отделен щанц инструмент за различните видове кутии, които се произвеждат, няма да се извършва отделно подрязване на листа хартия и листа мукава, а едновременното и еднакво подрязване на краищата и на двата листа.

3) Възможност за използване и обработка на по-тънки листове хартия и по-тънки листове мукава с дебелина от 1.5 до 4.0 мм.

4) Операцията по УВ лакиране, която в момента се прилага като част от производствения процес с внедряване на иновативния производствен процес за производство на кутии от мукава ще бъде елиминирана.

Общата сума на инвестицията е 694 319,65 лв., без включен ДДС, от които 454 848,80 лв. безвъзмездна финансова помощ (386 621,48 лв. европейско и 68 227,32 лв. национално финансиране) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 239 470,85 лв. собствено съфинансиране.

Вашият коментар