“Лито Балкан” АД с нови машини по Европейска програма

декември 12, 2019

 

 

На 11.12.2019г., се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0052 „Повишаване на ресурсната ефективност в “Лито Балкан” АД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0052-C01/19.11.2018 г. между Министерство на икономиката и “Лито Балкан” АД. Като следствие от изпълнението на ДБФП, печатница „Лито Блакан“ АД въведе за първи път в България, пилотно иновативен производствен процес “Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане чрез флексо печат”, чрез закупуване на двуцветна ролна печатна машина и роботизирана автоматична щанца.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 989 773,22 лв., без включен ДДС, от които 696 420,63 лв. безвъзмездна финансова помощ (591 957.54 лв. европейско и 104 463.09 лв. национално финансиране) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 1 293 352,59 лв. собствено съфинансиране.

На събитието присъстваха представители на традиционни и дигитални медии, на други печатници, клиенти на “Лито Балкан” АД, потребяващи продуктите на компанията, Съюзът на печатарската индустрия в България. По време на срещата се отдели значително внимание на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта, като се постави акцент върху приложимостта му в различни печатници. Демонстрирани бяха закупените двуцветна ролна печатна машина и роботизирана автоматична щанца.

Вашият коментар