Как гъвкавите опаковки могат да вземат пазарен дял от стъклените

май 4, 2017

Гъвкавите опаковки бързо се превърнаха в популярен избор сред производителите на потребителски стоки, поради тяхната икономическа ефективност и удобство. Въпреки това, липсата на устойчивост и все още ниската привлекателност затрудняват растежа на сегмента на гъвкавите опаковки, което означава, че производителите трябва да инвестират в разрешаването на тези проблеми, според изследователската и консултантска фирма GlobalData. Докладът на компанията посочва, че гъвкавите опаковки са един от най-бързо растящите опаковъчни сектори, което се дължи на по-голямото съсредоточаване във всички връзки на веригата от доставчици по отношение на удобството и стойността и нарастват с  годишен темп на растеж от 3,3% между 2010 и 2015 г. Предвижда се той да достигне 4,1% между 2015 г. и 2020 г.

Според проучването на GlobalData, проведено наскоро, 32% от 77-те анкетирани бизнес лидери са отговорили, че популярността на стъклото представлява най-голямата заплаха за гъвкавите опаковки. Един от основните фактори, допринасящи за това предпочитание е рециклируемостта на стъклото, като 56% от респондентите в проучването смятат, че подобрената устойчивост ще увеличи популярността на гъвкавите опаковки. Освен това, практиките за устойчивост като рециклирането, не само подобряват представата за бизнеса, но и подобряват финансовата възвръщаемост чрез използването на по-евтини рециклирани материали.

Вашият коментар