Веригата за доставки на PET приканва политиците от ЕС да подкрепят кръговия цикъл

октомври 24, 2018

В неотдавнашно изявление на PET Sheet Europe, Petcore Europe и Plastics Recyclers Europe, групите отбелязаха: “Предложението за директива на ЕС за пластмасите за еднократна употреба  в момента се оценява от Европейския парламент. Предложението предвижда намаляване на потреблението на PET съдове – продукт с голямо количество рециклирано съдържание. Това напълно противоречи на развитието на последните години – производителите на PET суровини постоянно увеличават количеството рециклирано съдържание в своите продукти.”

Съдовете, изработени от PET суровина, са идеални за многобройни приложения: прясна храна и млечни продукти, блистерни и медицински опаковки. Днес РЕТ суровината може да се счита за отличен материал по отношение на рециклируемост и действително рециклиране, с нарастваща тенденция в събирането за определени дейности по рециклиране.

Членовете на PET Sheet Europe, представляващи европейските производители на PET суровини, вече използват средно 45% от рециклираните материали, което показва устойчивостта на индустрията. Независимо от това, може и трябва да се свърши още работа, се казва в коментар на групата. Отделното събиране на съдовете и други продукти на основата на РЕТ понастоящем се възпрепятства от необвързващи цели. Съответно увеличаването на събираемостта е от изключително значение. Ако съдовете са правилно проектирани, събрани и сортирани, те са част от кръговия цикъл.

Чрез доброволните ангажименти на пластмасовата индустрия, подписани, между другото, от Petcore Europe, EuPC и Plastics Recyclers Europe, цялата индустрия се ангажира да увеличи ролята си в кръговата икономика. Затова, PET Sheet Europe пое ангажимент към Европейската комисия, че до 2025 г. средното количество рециклирани продукти ще се повиши до 70%.

Petcore Europe, асоциацията, представляваща цялата верига на PET в Европа, и Plastics Recyclers Europe подкрепят PET Sheet Europe и призовават европейските политици да наложат отделното събиране и рециклиране на PET съдове, последвано от специфични цели вместо намаляване на потреблението, мярка, която ще саботира гореспоменатите инициативи за ангажираност и кръговост.

Вашият коментар