Абонамент

“Опаковки и печат” е двумесечно списание с периодичност на издаване 6 броя на година. Абонаменти се извършват чрез:

– “Български пощи” ЕАД, кат. № 1577

– “Доби Прес”, кат. № 1439

– В редакцията

– Онлайн – чрез заявката по-долу

 

Абонирайте се

Попълнете данните отдолу .


Моля, отбележете желания тип абонамент.

* Изпращайки тази форма за абонамент, аз декларирам, че съм запознат с Общите условия на Printmedia.bg и тяхната Политика за Поверителност.
** Обработването и съхраняването на събраните от нас данни за абонамента се извършва в съответствие с изискванията на българското законодателство и Европейския съюз. Данните ви няма да бъдат предоставени на трети лица и ще се използват само за целите на абонамента. Според Регламент 2016/679 (ЕС) може да промените вашето решение за получаване на информация от
нас, да актуализирате вашите данни, или да ги заличите по всяко време.