Fujifilm и Xerox създават нов гигант в индустрията

февруари 2, 2018

Fujifilm и Xerox Corporation обявиха, че са сключили окончателно споразумение за обединяване на Xerox и дългогодишното им съвместно предприятие Fuji Xerox. Комбинираната компания ще бъде световен лидер в иновативните печатни технологии и интелигентни работни решения с годишни приходи от 18 милиарда долара и лидерски позиции в ключови географски региони.

Това обединяване осигурява на акционерите на Xerox значителни парични средства, както и значителен интерес към подобрената комбинирана компания. Съгласно условията на споразумението, акционерите на Xerox ще получат специален паричен дивидент от 2,5 милиарда долара или около 9,80 долара за една акция, финансирано от баланса на комбинираното дружество, и притежание на 49,9% от комбинираното дружество. Делът на паричните потоци представлява повече от 30% от цената на акциите на Xerox от 30,35 долара въз основа на цената на акциите към 10 януари 2018 г. Fujifilm ще притежава 50,1% от комбинираното дружество и ще предостави важна оперативна подкрепа и трансформационно лидерство.

Сделката е одобрена единодушно от съветите на директорите на Fujifilm и Xerox. Обединената компания ще се нарича „Fuji Xerox“. Новият Fuji Xerox ще има две седалища в Norwalk, САЩ и в Минато, Токио, Япония, с присъствие в над 180 държави. Новото дружество ще търгува на пазара и ще запази знаковите марки „Xerox“ и „Fuji Xerox“ в съответните си оперативни региони.

Вашият коментар