Очаквайте в брой 4

В брой 4 / 2017 (юли – август) на списание Опаковки и Печат ще можете да прочетете:

Смазочни материали от ново поколение на BOBST

С увеличаването на загрижеността за замърсяването на хранителните продукти с минерални масла чрез опаковките, Kingston Carton Company е първият производител на картонени опаковки в Обединеното кралство, който осъществява производство без минерално масло, използвайки програмата за преминаване към смазочните масла за опаковки за храни на BOBST.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Намиране на ефективност – част 2

Предимства от подобрената ефективност и иновативност

След статията, публикувана в брой 3 на нашето списание, доставчикът на глобални интегрирани решения за печат Esko представя втората и последна част от своето ръководство за овладяване на неефективността при опаковките и изображенията

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Как да постигнете висока бяла непрозрачност във флексопечата

Високият непрозрачен бял цвят е предизвикателство в съвременния флексографски печат. При ротационния ситопечат нива на непрозрачност над 85% са лесно постижими, но по-високите разходи за предварителна подготовка и консумацията на мастило, заедно с дългите времена за настройка и по-ниските скорости на производство правят флексопечата много по-ефективен вариант. Последните разработки при мастилата за тесен ролен печат, при печатните форми и анилоксите сега позволяват на флексо печатарите да постигнат нивото на непрозрачност на ротационния бял ситопечат.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Критични точки при изпитване  и проблеми при осигуряване безопасността на опаковките за храни

В областта на материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни основополагащият документ е Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на съвета от 27 октомври 2004 година относно  материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Целта на регламента е да гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар по отношение на пускането на пазара в Общността на материали и предмети за пряк или непряк контакт с храни, като осигури базата за гарантиране на високо ниво на защита на здравето на хората и интересите на потребителите.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Опаковките за цигари: Ясни като ден

Какво означават новите Директиви на Европейската комисия за тютюневите изделия за производителите?

На 3 април 2014 г. Европейската комисия публикува актуализирана версия на Директивата за тютюневите изделия (2014/40 / ЕС), която ефективно отменя 2001/37/ ЕК. Новоприетата директива обхваща съставките, етикетирането и опаковките, включително проследяването и защитните елементи, трансграничните дистанционни продажби, електронните цигари и билковите продукти за пушене

 

Прозрачни високобариерни материали: Опции и икономика

Тенденцията към опаковане на продуктите в прозрачни материали продължава да нараства. Изборът на материали, които имаме днес, дава възможност за разнообразни подходи при опаковането на чувствителни продукти. Прозрачните високобариерни материали, които могат да се съревновават с алуминиевото фолио както за представянето, така и за икономиката, са реалност.

 

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/