Очаквайте в брой 5

В брой 5 / 2017 (септември – октомври) на списание Опаковки и Печат ще можете да прочетете:

Убедителни аргументи за хартиени чували за храни

При опаковането на хранителни продукти трябва да се вземат предвид многобройни изисквания по отношение на хигиената, боравенето с тях и практиките за съхранение. Европейската индустрия за хартиени чували и крафт хартии е допринесла за много разработки, които правят хартиените чували перфектни.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Всяка точка на правилното място

Производството на печатната форма е първият пример за заданието, който се материализира във физическия свят. Разбира се, напредъкът при печатните форми е това, което позволява на флексопечата да постига технически амбициозни резултати и затова формата трябва да бъде перфектна.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Бързо напред с увереност

На един силно конкурентен пазар има малко място за грешки. Системите за инспекция могат да контролират качеството на печат и да установят проблеми, които могат да бъдат отстранени, преди продуктът да отиде при клиента. Параметрите могат да бъдат коригирани за всяка отделна задача, за да отговарят на стандартите на клиента и да се оптимизира производителността.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

10 съвети за отстраняване на неизправности при дълбокия печат

Знаем, че обичате вашия дълбок печат, но нека го погледнем: понякога срещате проблеми и просто не знаете как да ги отстраните. И затова сега ще преминем през 10 от най-честите проблеми, които хората изпитват при дълбокия печат и какво можете да направите, за да ги оправите.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Успешна стратегия за гъвкави опаковки

Днес в нашата индустрия се наблюдава драматична промяна в това, колко от продуктите, които консумираме се опаковат и разпространяват на световния пазар. Много компании започват да осъзнават, че трябва да започнат да преработват своите стратегии за опаковане и маркетинг на продуктите, за да отговорят на новите и развиващите се демографски промени.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Ламиниране с втвърдяване с електронен лъч: препятствия за индустрията за гъвкави опаковки

В тази статия се разглеждат предизвикателствата за преработватели на гъвкави опаковки, когато се използват адхезивни ламинати, обработвани с електронни лъчи (EЛ), за да се създадат опаковки за храни и фармацевтични продукти. Първо, тя накратко разглежда предимствата на ламинирането с втвърдяване с EЛ, в сравнение с покритие с EЛ втвърдяване. След това, се разглеждат специфични препятствия, които преработвателите трябва да се преодолеят, за да направят EЛ ламинирането търговска реалност.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Прозрачни високобариерни материали: Опции и икономика

Тенденцията към опаковане на продуктите в прозрачни материали продължава да нараства. Видимостта на продукта може да бъде мощен маркетингов инструмент. Тя позволява диференциране и идентифициране на продуктите, като същевременно удовлетворява желанието на потребителите да видят какво купуват.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Предотвратяване на разслояването на ръбовете

Повечето предприятия по един или друг начин се борят с разслояването на ръбовете на картона. Най-преобладаващият тип е слабото свързване между листовете в двулицевия картон, но разслояването на ръба се появява също и в еднолицевия картон, когато долният лайнер се отделя от навълнения материал. Както съм споменавал в предходни статии,  необходими са три неща, за да се направи връзката, след като сме приложили лепило върху хартията – температура, натиск и време. Нека  разгледаме как тези фактори могат да бъдат управлявани, за да се премахне разслояването на ръбовете.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Критични точки при изпитване  и проблеми при осигуряване безопасността на опаковките за храни II част

В областта на материалите и предметите, предназначени за пряк или непряк контакт с храни основополагащият документ е Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на съвета от 27 октомври 2004 година относно  материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

 

Смартфонът: новият инструмент разкриващ фалшивите продукти

Развитието на новите технологии за смартфони предлага на марките възможност да се борят с фалшифицирането по-ефективно и конкурентна диференциация чрез превръщането на техните стоки в интелигентни активи. Този материал разглежда процеса на поставяне на потребителя като един от най-ключовите фактори срещу незаконната търговия и създаване на нови възможности за бизнес информация за марките.

Виж повече на: http://printmedia.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/